Tel: 070 099 47 77
E-post: info@nystadathemma.se

Miljö och Policy

Vi väljer Ekologiskt för att värna om miljön!

 

Nystädat i Malmö skall sträva mot:

  • Ständiga förbättringar gällande miljöpåverkan.
  • Att använda miljövänliga produkter i vår verksamhet där ett sådant alternativ finns och är möjligt att använda.
  • Att utbilda och engagera medarbetare.

Nystädat i Malmö skall uppfylla:

Ett aktivt miljöarbete som garanterar att miljö, produkter och tjänster alltid följer de förväntningar som ställs av våra kunder och andra intressenter.

Vi använder Ecover-produkter från Jordklok.se

ecover-grupp-2
ecover-grupp-1