E-post: info@nystadathemma.se Tel: 070 099 47 77

Miljö och policy

Vi väljer miljövänligt för att värna om miljön!

Nystädat i Malmö skall sträva mot:

  • Ständiga förbättringar gällande miljöpåverkan.
  • Att använda miljövänliga produkter i vår verksamhet där sådana alternativ finns och kan användas.
  • Att utbilda och engagera medarbetare.